Imatge corporativa

Dissenyem la imatge corporativa per a la teva empresa, transmetent la personalitat de la mateixa i provocant un interès al consumidor.
A més del logotip, també creem el llibre d’estils i la seva línia gràfica tant impresa com digital.